znajdĹş:

O ustawie prawo autorskie i prawa pokrewne

Jednym z najważniejszych aktów prawnych dla polskich mediów jest ustawa z 4 lutego 1994 roku. Nazywa się ona prawo autorskie i prawa pokrewne oraz właściwie reguluje całą gospodarkę kolportażu i wykorzystywania własności intelektualnej.

Podstawowym pojęciem tego aktu prawnego jest utwór. Jest to nic innego, niż objaw ludzkiej działalności twórczej, który został w wybrany sposób ustalony. Szczególnie pod definicję utworu podlegają symbole matematyczne, grafika, fotografia, czy teksty pisane.

Jeżeli mamy już utwór, mamy także i autora. Ten nie tylko ma prawo do użycia własnego imienia i nazwiska do podpisania dzieła. Może także wykorzystywać swoją własność intelektualną do celów finansowych. Jednym z takich działań może być umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych. Dzięki niej twórca otrzyma opłatę za eksploatowanie przez kogoś swojej własności intelektualnej.

Zarówno autorowi, jak i dziełu przysługuje także i ochrona. Wyraźnie mówi o niej ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne. Jeżeli tylko ktoś dopuści się plagiatu, bądź piractwa możemy wezwać go do zaniechania łamania naszych praw i wejść na drogę sądową. W ten sposób pozwany będzie musiał zrekompensować nam straty finansowe spowodowane swoim działaniem.