znajdĹş:

Wstępna analiza

Analizie podlegają dodatkowo warunki

Etap ten polega na potwierdzeniu, że wymagania każdego udziałowca zostały wiarygodnie odzwierciedlone w wypowiedziach analityka. Analizie podlegają także wymagania nie pochodzące od udziałowców lecz z dokumentów i innych źródeł np. innych systemów komputerowych, z którymi będzie współpracował proponowany system. Etap ten potrzebny jest także do wykrycia wymagań pozostających w konflikcie i ich wyeliminowania na podstawie dodatkowych ustaleń z udziałowcami.

Konsolidacji redakcji, ma

Analiza wymagań polega m. in. na ich konsolidacji i redakcji, która ma na celu umieszczenie wszystkich wymagań we wspólnej specyfikacji oraz pogrupowanie w ramach kategorii tworząc jednolitą strukturę. Podstawowe grupy wymagań to:

Wymagania funkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne

Cele biznesowe

Ograniczenia narzucone przez użytkownika

Tok iteracyjny, wymaga powrotów

Należy pamiętać, że cały proces pozyskiwania wymagań jest jak to określa Górski (1999) asymptotyczny - stan idealny jest nieosiągalny. Celem jest zatem zwiększenie zaufania do otrzymanych rezultatów. Jest to proces iteracyjny, który wymaga powrotów do etapu wydobywania wymagań (od udziałowców) w celu sprawdzenia, czy wypowiedziane i udokumentowane wymagania są dokładną interpretacją intencji danego udziałowca oraz aby zachodzące zmiany w przedsiębiorstwie mogły zostać zidentyfikowane i były odwzorowywane w nowych lub uaktualnianych wymaganiach.

Wróć do struktury procesu pozyskiwania wymagań