znajdĹş:

Problemy przy wdrażaniu nowego systemu

Przy wdrażaniu nowego systemu informacyjnego, jak zauważa Stoner (1994) może wystąpić wiele problemów. Ich występowanie jest prawdopodobne gdy nowy system :

Problemowe może być także, jak twierdzi Kubiak (1993) szacowanie korzyści wdrożenia nowego systemu. Dla ułatwienia spodziewane efekty grupuje się zazwyczaj następująco:

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]