znajdĹş:

Ocena jakości użytkowej oprogramowania

Ocena jakości użytkowej stanowi połączenie oceny ergonomicznej i zadaniowej, ukierunkowana jest przede wszystkim na stwierdzenie czy produkt jest skuteczny w realizowaniu wymagań użytkownika i czy przy tym nie wymaga nadmiernego wysiłku do obsługi. Ocenę tę przeprowadza się pod względem stopnia spełnienia kryteriów (wg Normy ISO 9241 - 11):

<<  

(1)  

(2)