znajdĹş:

Podejścia, metodyki i strategie organizatorskie

Działalność organizatorska może być realizowana za pomocą rozmaitych strategii, podejść lub metodyk ogólnych. Określają one etapy postępowania organizatorskiego oraz stosowany w tym postępowaniu zbiór zasad, metod i technik.

metod