znajdĹş:

Trudności przy tworzeniu specyfikacji

W praktyce osiągnięcie specyfikacji kompletnej i całkowicie poprawnej jest mało prawdopodobne gdyż system podlega ciągłej ewolucji. Aby projekt odniósł sukces jakość specyfikacji musi być możliwie najwyższa w ramach pełnego cyklu życia, a więc nie wystarczy jednorazowe opracowanie specyfikacji.

Trudności ze stworzeniem odpowiedniej specyfikacji wynikają także z tego, że klienci i użytkownicy często nie wiedzą czego chcą i zaczynają rozumieć swoje potrzeby dopiero wtedy, kiedy widzą system podczas pracy. Prowadzi to do nowych wymagań i wynikających z nich zmian systemu. Jak pisze Górski (1999): "W przypadku ogólnym otrzymanie prawidłowej specyfikacji zależy głównie od jakości pozyskiwania i analizy wymagań, które stanowią procesy składowe Inżynierii Wymagań - IW (ang. Requirements Engineering). Inżynieria wymagań reprezentuje całość działań związanych z pozyskiwaniem, reprezentowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami w ramach kontekstu wyznaczanego przez cykl życia systemu informatycznego."

1 2