znajdĹş:

Nowoczesne systemy

Jakość należy zrobić rozpatrywana

Jak twierdzi Muhlemann (1997) jedną z przyczyn odniesienia sukcesu przez organizację jest reputacja firmy dostarczającej nowoczesne usługi o wysokiej jakości. Jakość musi być rozpatrywana we wszystkich aspektach działalności organizacji. Jakość jest często rozumiana jako "doskonałość" wyrobu lub usługi lub też jako zaspokojenie potrzeb klienta. Warunkiem przetrwania organizacji jest wdrażanie coraz lepszych i wszechstronniejszych procesów sterowania jakością. Aby utrzymać się na rynku trzeba cały czas dążyć do nieustannej poprawy i szukania bardziej efektywnych sposobów dostarczania konsumentom produktów w coraz większym stopniu zaspakajających ich potrzeby. Osiągnięcie wymaganej jakości zależy od zewnętrznego otoczenia organizacji i od czynników wewnętrznych. Identyfikacja potrzeb i wymagań konsumenta musi być zrównoważona możliwościami wytworzenia takiego wyrobu czy zaoferowania takiej usługi, która je zaspokoi.

Jakość jako stopień zaspokojenia potrzeb i spełnienia wymagań konsumenta zależy od:

jakości projektu - dla której najważniejsza jest specyfikacja parametrów, która opisuje i definiuje usługę lub wyrób i powinna być jak najwszechstronniejszym określeniem wszystkich aspektów produktu potrzebnych do zaspokojenia wymagań konsumenta,

zgodności projektu z oczekiwaniami odbiorców - zadowolenie konsumenta.