znajdĹş:

Projektowanie interfejsu współpracy człowieka z komputerem

'; ?>'; ?>[E] [d]"; } ?>'; ?>

Współpraca człowieka - użytkownika z komputerem odbywa się poprzez interfejs.

Są jedynym narzędziem oceny przydatności

Interfejs - to wszystko to, co dotyczy styku i współpracy użytkownika oraz systemu informacyjnego. Interfejsy według inżynierii używalności - dziedziny zajmującej współpracą systemu z użytkownikiem i oceną używalności systemów - uważane są za krytyczny element systemów. Są one także jedynym sposobem oceny przydatności systemu przez potencjalnych użytkowników. Jak pisze Eberts (1994):

Jakość interfejsu decyduje o subiektywnej ocenie jakości użytkowej systemu. Skutki złego interfejsu systemu komputerowego to jak pisze Górski (1999) przede wszystkim: Najlepsze efekty przy projektowaniu interfejsu udaje się osiągnąć przy zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na użytkownika. Podejście to tworzy bazę zapewniającą, że wytworzony system odpowiada potrzebom docelowego środowiska a korzyści z tego czerpie organizacja klienta, użytkownicy oraz projektant.

Do zagadnień, które podlegają opracowaniu w trakcie projektu - w podejściu ukierunkowanym na użytkownika - należą jak pisze Górski (1999):

Analiza użytkowników

Analiza zadań

Opracowanie modelu konceptualnego

Ustalenie kryteriów przydatności

Dobór stylów i narzędzi interakcji

Uwzględnienie zasad

Prototypowanie i ocena

'; ?>'; ?>
'; } ?>