znajdĹş:

Prototypowanie i ocena

Pozwala na lepsze zrozumienie wymagań funkcjonalnych - umożliwia przekształcenie hipotetycznego systemu w namacalny (pół)produkt, który daje użytkownikom możliwość zdobycia rzeczywistego doświadczenia w pracy z systemem i tworzy podstawę do głębszego uświadomienia sobie własnych wymagań już na początkowym etapie rozwoju. Zwiększa to szansę osiągnięcia satysfakcjonującego produktu końcowego i umożliwia uniknięcie zmian, które musiałby zostać dokonane podczas etapu użytkowania systemu.

Wróć