znajdĹş:

Uwzględnienie zasad, przewodników i standardów

Powstających w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Jednak kontekst użycia systemu i różnorodność ludzkich zachowań powodują, że nie powinny być one stosowane w sposób mechaniczny i dogmatyczny.

Niektóre wskazówki do projektowania interfejsów, przytaczane przez Bubnickiego (1993) to:

Wróć