znajdĹş:

Dobór odpowiedniego stylu i narzędzi interakcji

Obniża liczbę błędów, zwiększa wydajność oraz bezpieczeństwo. Wybór i projekt formy dialogu są bardzo ważne dla efektywnego przełożenia potencjalnych korzyści z systemu na konkretne korzyści użytkowników. Style i charakterystykę możliwych interakcji. Za formę najlepiej odpowiadającą bazom danych uważa się formularze. Są one stylem interakcji powszechnie używanym w bazach danych ponieważ ułatwiają wprowadzenie różnego rodzaju danych. Ekran jest sformatowany w sposób przypominający formularze papierowe, które znane są użytkownikom. Typowy formularz ma tytuł, nagłówki pól - etykiety, znaczniki wskazujące miejsce wprowadzania danych oraz pole podpowiedzi, dostarczające wskazówek podczas wypełniania poszczególnych pól.

Większość interfejsów pozwala użytkownikowi swobodnie poruszać się, robić poprawki, dodawać nowe dane oraz dokonywać korekcji błędów. Wydajność pracy powinno podnosić stosowanie wartości domyślnych oraz elastyczność bazy umożliwiająca bardziej zaawansowanym użytkownikom wyłączenie pola podpowiedzi lub przejście na inny, bardziej wydajny styl interakcji.

(1)  

(2)Wróć