znajdĹş:

Uniknięcie konfliktów

Aby uniknąć konfliktów przy wprowadzaniu innowacji należy zająć się przygotowaniem kadrowym użytkownika i jego otoczenia do akceptacji koniecznych zmian, jakie wnosi ze sobą informatyka. Chodzi tu głównie o prace przygotowawcze polegające na szkoleniach, które mają na celu przygotowanie wszystkich pracowników, którzy będą mieli styczność z nowym systemem w czasie jego tworzenia, wdrażania i eksploatacji do zrozumienia dlaczego firma wprowadza nowy system i metody pracy.

Po wprowadzeniu nowego systemu ważne jest poddanie go ocenie funkcjonalności oraz stopnia realizacji oczekiwań użytkowników systemu. Funkcjonowanie należy rozpatrzyć według kryteriów: aktualnych kosztów, uzyskanych efektów, tempa pracy systemu, stopnia zaspokojenia informacyjnych potrzeb użytkownika, poziomu błędów i stopnia zawodności systemu oraz obszarów problematycznych.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]