znajdĹş:

Źródła innowacji

Jak pisze Penc (1999): "Źródłem innowacji może być to wszystko, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia."

Źródła wymieniane przez Druckera (1992) to m. in.:

Zmiany innowacyjne związane z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego oraz organizacji pracy można zakwalifikować do grupy problemów innowacyjnych złożonych - są konsekwencją zmian w otoczeniu jak i wewnątrz systemu, o szerokim zasięgu, wymagają najczęściej pomocy specjalistów. Jest to także problem zarządzania operacyjnego, bo dotyczy działania organizacji na co dzień, wchodząc swoim zasięgiem we wszystkie jego funkcje podstawowe: planowanie, koordynowanie, organizowanie (budowę struktur i organizacje procesów pracy), kontrolę realizacji zadań i korygowanie. Związany jest z organizacją podstawowej działalności firmy, czyli z organizacją działań przy realizowaniu działań podstawowych i ich obsługi. Są one różne w zależności do jakich celów została stworzona organizacja.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]