znajdĹş:

Przygotowanie fazy pozyskiwania wymagań

Kwestią niezmiernie ważną

Na podstawie ustalonego zakresu systemu można zidentyfikować te wyższe warstwy kierownicze, którym będzie służył budowany system, i które będą jego właścicielami. Sprawą niezmiernie ważną jest ustalenie między nimi wspólnego celu systemu a także zdefiniowanie ograniczeń wyjściowych dotyczących budżetu i harmonogramu projektu a także m. in. zabezpieczeń (ang. security) i bezpieczeństwa (ang. safety) proponowanego systemu. Powinno to zostać przeprowadzone tak wcześnie, jak tylko jest to możliwe - przed przystąpieniem do pozyskiwania wymagań od innych udziałowców. Wstępnymi czynnościami przy pozyskiwaniu wymagań są: identyfikacja wszystkich mających znaczenie udziałowców systemu i stowarzyszonych z nimi punktów widzenia (czyli perspektyw formułowania wymagań poszczególnych udziałowców systemu), analiza, rozwiązanie istniejących konfliktów między wymaganiami oraz przygotowanie adekwatnej specyfikacji wymagań.

Umożliwia zauważenie niejednego

Należy dążyć do wydobycia pełnej informacji dotyczącej środowiska operacyjnego (docelowego) proponowanego systemu na podstawie obserwacji środowiska systemu lub współpracy z osobami o wystarczającym doświadczeniu w tym zakresie. Umożliwia to zauważenie wielu wymagań, które w innym przypadku zostałyby uznane za powszechnie znane i nawet nie wspomniane w trakcie wywiadów.

Pozyskiwanie wymagań

Ustalenie zakresu specyfikacji

Przygotowanie fazy pozyskiwania wymagań

Powrót do Specyfikacji wymagań systemowych