znajdĹş:

Atrybuty specfikacji

Specyfikacja używana jest w projekcie jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju systemu. Ważne jest, by specyfikacja była poprawna nie tylko w opinii jej autorów, lecz również by mogła być poprawnie interpretowana przez innych użytkowników, a w szczególności przez projektantów systemu. Z tego punktu widzenia specyfikacja powinna posiadać następujące atrybuty:

1 

3