znajdĹş:

E-sąd - dochodzenie swoich praw drogą internetową.

Tyczy jedynie

E-sąd to prawdziwa rewolucja w dziedzinie prawa. I chociaż dotyczy on tylko tzw. postępowań upominawczych to jednak liczba tego typu spraw (milion rocznie) jest bardzo wysoka. Fachowcy spodziewają się, że co najmniej ich połowa trafi do e-sądów. Oczywiście pozew przez internet nie wyklucza dotychczasowej, standardowej drogi dochodzenia swoich praw poprzez składanie pisemnego wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dla dłużnika sądzie.

Sąd wydaje nakaz zapłaty

Na czym w ogóle polega postępowanie upominawcze? Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że jest ono możliwe tylko wtedy, gdy dług nie budzi żadnych wątpliwości. Istnieją dokumenty< !-- S_a -->, które go potwierdzają: rachunki, faktury czy umowy. Sąd wówczas wydaje nakaz zapłaty i wysyła go pozwanemu z pouczeniem, że w ciągu dwóch tygodni ma uregulować dług albo wnieść sprzeciw do sądu. Jeśli pozwany wniesie sprzeciw sprawa toczy się normalnie a powód musi wykazać, że jego żądanie jest zasadne.

Pozew globalnej sieci potrzebuje posiadanie

Jak wygląda takie postępowanie w sądzie online? Zanim złożymy pozew musimy się zalogować. Pozew przez internet nie wymaga posiadanie podpisu elektronicznego. Istnieje jednak obowiązek uiszczenia opłaty (1,25% wartości roszczenia) przekazem internetowym z rachunku konkretnej osoby. Wypełnia się specjalny formularz online, co z kolei wyklucza możliwość pomyłki. Nie trzeba dołączać faktur czy rachunków, trzeba je jedynie opisać. Pozwany zaś dostanie nakaz zapłaty na papierze oraz pouczenie o możliwości odwołania a także klucz, który umożliwi mu złożenie go elektronicznie. E-sąd ma swoją siedzibę w Lublinie, a rozpatruje sprawy z całego kraju.