znajdĹş:

Współdziałanie

Współdziałanie

Do opracowania specyfikacji niezbędny jest współudział przyszłych użytkowników systemu. Współudział w opracowywaniu systemów informacyjnych można zdefiniować wg Beynona - Davies’a (1999) jako próbę włączenia głównych uczestników, zwłaszcza użytkowników końcowych do procesu opracowywania systemu informacyjnego. Zasady współuczestnictwa mogą opierać się na dwóch podejściach:

1 

3 4