znajdĹş:

Przygotowanie specyfikacji wymagań

Najtrudniejszą częścią projektu związanego z wytworzeniem systemu informatycznego są etapy związane z przeprowadzeniem specyfikacji. Sukces całego projektu zależy od tego, czy będzie dobrze rozumiane co jest przedmiotem projektu i jaki jest jego zakres. Etap ten jest często zaniedbywany, ponieważ jest on odległy od finalnego produktu i pozornie nie widać z nim związku.

2 3 4