znajdĹş:

Metody oceny jakości użytkowej

Stosowane metody oceny jakości użytkowej można podzielić na grupy:

Celem procesu oceny jest podniesienie jakości użytkowej oprogramowania tak aby współpraca między człowiekiem a komputerem (Human Computer Interaction - HCI) przynosiła więcej korzyści zarówno użytkownikom, jak i całej organizacji. Korzyści te to jak podaje Górski (1999):

W przeszłości użytkownicy byli bardziej tolerancyjni w stosunku do źle zaprojektowanych systemów. Obecnie ich wymagania rosną i ta tendencja będzie utrzymana w przyszłości. Doświadczenia pracy z dobrze zaprojektowanymi systemami powodują, że użytkownicy żądają systemów atrakcyjnych i łatwych w użyciu.


Wróć