znajdĹş:

Dobór odpowiedniego stylu i narzędzi interakcji

Podobnie jak w przypadku formularza papierowego zły projekt utrudnia wypełnienie i powoduje znaczną liczbę błędów. Pola, które muszą być wypełnione przez użytkownika powinny być logicznie pogrupowane i rozmieszczone zgodnie z kolejnością wypełniania. Każde pole powinno dawać jasną wskazówkę o typie i formacie wymaganej danej. Ekran w jak największym stopniu powinien odzwierciedlać układ formularzy papierowych, jeżeli nie jest to możliwe, np. ze względu na rozmiar ekranu, podział na różne ekrany - podformularze musi być logicznie uzasadniony i nie stwarzać problemów we wprowadzaniu, zapisywaniu i modyfikacji danych.

(1)  

(2)

Wróć