znajdĹş:

Charakterystyka metod

Część z metod wyrosła na polu nauki organizacji i poza organizowaniem nie znajduje zastosowania (m.in. badanie metod pracy, mierzenie pracy czy analiza wartości organizacji). Drugi blok rodzin metod szczegółowych obejmuje metody wywodzące się z dyscyplin zasilających naukę organizacji i zarządzania. Te z kolei mogą być stosowane zarówno w organizowaniu, jak w innych dziedzinach nauk praktycznych, np. w projektowaniu inżynierskim - są to m.in. metody ergonomiczne, badania operacyjne czy metody heurystyczne.

<<<  [1]  

[2]