znajdĹş:

Kredyt lombardowy nie jest udzielany pod całkowitą wartość zastawionego dobra