znajdĹş:

Wydobycie

Zawsze należy liczyć się z tym, że wymagania względem nowego systemu ewoluują i istnieje możliwość pojawienia się nowych idei, potrzeb lub ulepszonych usług. Jeżeli chcemy osiągnąć możliwie jak największe korzyści wynikające z komputeryzacji, stają się konieczne nowe procedury pracy. Jeżeli nie zostaną one uwzględnione w trakcie pierwotnego pozyskiwania wymagań, koszt ich późniejszego uwzględnienia i wprowadzenia może doprowadzić do drogich i trudnych do przeprowadzenia modyfikacji systemu. Dlatego ciągła optymalizacja specyfikacji i dążenie do możliwie pełnej i wczesnej identyfikacji wymagań i ich niezbędnych zmian jest szczególnie opłacalne

1 

2

Wróć do struktury procesu pozyskiwania wymagań