znajdĹş:

Wstępna reprezentacja

Faza ta polega na wypowiedzeniu i udokumentowaniu wymagań, zgodnie z tym, jak są one rozumiane przez analityków. Przedstawienie wymagań udziałowcowi umożliwia potwierdzenie prawidłowości ich interpretacji.

W dokumentowaniu wymagań należy wykorzystać wszelkie środki, które zwiększają jasność i kompletność wypowiedzi: diagramy blokowe, diagramy przepływu sterowania, diagramy przepływu danych, reprezentacji opartych o modelowanie obiektowe lub diagramy przejść stanów, tam gdzie to przydatne formuły matematycznych. Należy upewnić się, że dokumentacja będzie zrozumiała dla udziałowca, od którego pochodzą wymagania.

Wróć do struktury procesu pozyskiwania wymagań