znajdĹş:

Źródła

Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych - wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1999

Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa 1999

Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania CASE, Helion, Gliwice 1997