znajdĹş:

Projektowania danych wejściowych

Projektowania danych wejściowych - stanowiących główne zasilenie systemu, projektowanie dotyczy nie tylko samych danych ale także czynności związanych z ich powstawaniem, gromadzeniem, przenoszeniem na nośniki, kontrolą poprawności i kompletności.


Etapy projektowania danych to:

  1. Opracowanie szczegółowej struktury i formatów danych elementarnych obejmujących projektowaną strukturę. Dane wejściowe i wyjściowe powinny mieć przejrzysta formę i treść, która będzie zrozumiała dla tych komórek użytkownika, które je przygotowują lub z nich korzystają. Nazewnictwo, treść i forma tych danych jak i całych dokumentów wymaga uzgodnień i zatwierdzenia przez użytkownika.
  2. Ustalenie jakie wyniki mają być emitowane przez system, ich skatalogowanie oraz ustalenie ich zawartości informacyjnej.
  3. Ustalenie jakie informacje wejściowe są potrzebne aby otrzymać (zamierzone - już ustalone) dane wyjściowe.
Wróć