znajdĹş:

Problemy tworzenia specyfikacji wymagań

Stworzenie dobrej specyfikacji wymagań nastręcza szeregu problemów. Najczęściej spotykane to:

2