znajdĹş:

Ocena przez listy kontrolne

Ocena przez listy kontrolne - sprawdzanie zgodności interfejsu z wymaganiami odnośnie poprawności dialogu. Przykładem oceny przez listy kontrolne może być lista kontrolna Ravdena - Johnsona (1989)


Bada ona takie aspekty produktu jak:

klarowność wizualnaadekwatna funkcjonalność
spójnośćelastyczność
zgodność z oczekiwaniamikontrola przez użytkownika
potwierdzenia informacyjnezapobieganie i poprawa błędów
przejrzystośćprowadzenie użytkownika

Kryteria ocen w tej metodzie składają się z kilkunastu wymagań szczegółowych ocenianych w skali: spełnione zawsze - zwykle - czasem - nigdy. Na ocenę końcową składa się ocena punktowa (w ramach kryteriów głównych i sumarycznie dla produktu) i opisowa (lista stwierdzonych błędów i usterek, lista propozycji poprawy, oceny subiektywne).

Raport z oceny produktu musi zawierać opis produktu, charakterystykę użytkowników, opis treści kryteriów oceny, metody badań i obliczeń wyników, zestawienie ocen, ocenę opisową wykrytych problemów oraz ranking problemów do korekty.

Wróć do oceny ekspertów