znajdĹş:

Ocena heurystyczna

Sprawdzenie, czy produkt został zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii oprogramowania i czy jego funkcjonalność odpowiada wymaganiom typowych zadań roboczych użytkownika, badanie zgodności dialogu i poprawności budowy interfejsu. Jednym z przykładów oceny heurystycznej jest metoda Nielsena (1993), bada się tą metodą:

Wróć do oceny ekspertów