znajdĹş:

Nowoczesność

Nowoczesność w dzisiejszych czasach to już nie zaleta, to konieczność - wymóg, jaki stawia rynek przed firmami. Nowoczesne muszą być same produkty, technologie wytwarzania, organizacja systemu pracy, system zarządzania personelem. W każdej sferze działalności firmy nowoczesność wymaga podążania za trendami, wprowadzania ciągłych zmian. Zmiany organizacji pracy, wymagania rozwoju i dostosowywania się do wymagań otoczenia powodują konieczność wprowadzania zmian w różnych sferach funkcjonowania organizacji. Chodzi tutaj nie tylko o zmiany techniczne i technologiczne, ale także społeczno - organizacyjne takie jak wprowadzanie nowych systemów organizacji i zarządzania, marketingu - pozwalające na szybkie reagowanie i dostosowywanie możliwości organizacji do wyzwań, jakie stawia sytuacja w otoczeniu. Doskonalenie organizacji jest długofalowym działaniem zmierzającym do ulepszenia i odnowy organizacji przez skuteczniejszą diagnozę i kierowanie. Dzięki niemu przenosi się całą organizację na wyższy poziom funkcjonowania, obniżając koszty i zwiększając sprawność jej działania, a tym samym lepiej dostosowując procesy rozwiązywania problemów do celów, zasobów i otoczenia organizacji.