znajdĹş:

Norma ISO 9241 - 11

Norma ISO 9241 - 11 - podająca wytyczne do kształtowania dialogu w myśl zaleceń ergonomii i psychologii interakcji człowiek - komputer, a także zestaw kryteriów dla oceny jakości użytkowej produktu informatycznego:

Wróć