znajdĹş:

Zapewnienie jakości systemów informacyjnych

'; ?>'; ?>[E] [d]"; } ?>'; ?>

Pojęcie zapewnienia jakości systemów jest często mylnie zawężane jedynie do testowania mającego na celu wykrycie błędów. Jak pisze Jaszkiewicz (1997) zapewnianie jakości należy zdefiniować jako: "zestaw procedur, technik i narzędzi mających zapewnić, że produkt spełnia narzucone standardy". Jakość systemu należy rozumieć bardzo szeroko. Do kryteriów jakości należy: niezawodność - zdolność do ciągłego wykonywania wyznaczonych funkcji, zgodność z wymaganiami użytkownika, efektywność, łatwość konserwacji jak i ergonomiczność. Znaczenie poszczególnych kryteriów może się znacznie różnić, zależnie od charakteru przedsięwzięcia. Bardziej szczegółowe kryteria odnoszące się już do samego modelu i projektu to:

Na jakość oprogramowania wpływają działania podejmowane we wszystkich fazach jego życia. Zapewnianie jakości polega między innymi na definiowaniu standardów procesu tworzenia systemu tak, aby zapewniał on osiągnięcie produktu wysokiej jakości.

'; ?>'; ?>
'; } ?>