znajdĹş:

Najważniejsze podejścia metodyczne do diagnozy

W odniesieniu do diagnoz stosuje się różnorodne podejścia metodyczne. Wśród najważniejszych, opisywanych przez Mikołajczyk (1994), na uwagę, z punktu widzenia niewielkich jednostek gospodarczych, które zajmują się wykonywaniem usług, zasługują:

Wszystkie wymienione podejścia zawierają elementy istotne dla organizacji - istnieje podejście łączące odpowiednie części - kompromisowe - korzystające z innych podejść, uwzględniające cechy wszystkich.

<<<  [1]  

[2]