znajdĹş:

Podsumowanie modeli cyklu życia

Żaden z modeli nie może zostać uznany za najlepszy w każdym przypadku. Poszczególne modele różnią się między sobą przydatnością do w poszczególnych sytuacjach. Należy także zauważyć, że poszczególne modele nie wykluczają się. Przyjęty przez projektanta model nie ma na celu go w jakiekolwiek sposób ograniczać. Jest pewnego rodzaju przewodnikiem: przewiduje możliwe odstępstwa, modyfikacje odpowiadające konkretnej sytuacji - uwzględniające potrzeby i cele konkretnego projektu.


Jakość systemów informatycznych zależy od wielu aspektów projektowania systemu i dopasowania do warunków wdrożeniowych systemu. Za najważniejsze dla działalności usługowej opierającej się na bazach danych można uznać: odpowiednie sporządzenie specyfikacji, zaprojektowanie interfejsu z doborem odpowiedniej formy interakcji oraz właściwe zaprojektowanie danych i ich ochrona.


1 2 3 4 5 6