znajdĹş:

Badanie pracy biurowej - metody pomiaru pracy

Badanie metod pracy wykorzystuje różnorodne metody pomiaru. Metody pomiaru pracy dzielimy na:

Pomiar pracy biurowej jest zadaniem skomplikowanym. Przedmiotem pracy biurowej są, jak pisze Barczak (1998), informacje a nie produkcja czy usługi materialne, co zdecydowanie utrudnia zarówno jednoznaczne definiowanie jak i pomiar prac biurowych.

<<<  [1]  

[2]