znajdĹş:

Czym jest znak towarowy i jak go chronić.

Otwierając firmę i budując jej wizerunek warto już na tym etapie zadbać o to, by znaki towarowe zostały zabezpieczone prawnie. Jest to ważny element wizerunku i identyfikacji marki, który z pewnością ma niemały wpływ na pozycję firmy na rynku. Jeszcze przed wybraniem konkretnej nazwy, loga czy sloganu warto sprawdzić w rejestrze Urzędu Patentowego, czy wybrany przez nas znak nie został już wcześniej przez kogoś zastrzeżony. Co należy zrobić, aby zastrzec znak towarowy? Otóż przede wszystkim należy zgłosić go w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie publikuje się po 6 miesiącach od daty zgłoszenia. Ochrony udziela się na 10 lat, po tym czasie można wnieść o kolejny okres ochrony. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia to: imię i nazwisko zgłaszającego, postacie znaków, jeśli są w formie graficznej to ich 20 odbitek o wielkości 50x50mm, lista towarów i usług, której dotyczyć ma znak towarowy, data pierwszeństwa oraz dokument pierwszeństwa oraz dokument, który potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej. Datą pierwszeństwa będzie w tej sytuacji data użycia znaku po raz pierwszy. Jeśli chodzi o koszty zgłoszenia czy to znaku towarowego czy też wynalazku to wynosi on 500 zł, za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25 zł, oświadczenie zaś o korzystaniu z pierwszeństwa za każde pierwszeństwo 100 zł.

Przy zgłaszaniu znaków towarowych można skorzystać z usług rzecznika patentowego. Rzecznicy patentowi pomagają w sporządzaniu wniosków i całej procedurze związanej z rejestracją znaków towarowych, ale również ochrony wynalazków, jaką stanowią patenty. Są oni również pełnomocnikami osób zgłaszających do Urzędów Patentowych swoje wynalazki oraz znaki towarowe. Pamiętać należy bowiem o tym, jak ważne jest aby wszelka własność intelektualna i przemysłowa była odpowiednio chroniona prawnie.